img_7397Felsefeler yaratmış, cevabı bulunamayan bir soru ‘’var olmak’’. Binlerce farklı görüş barındırır bu arayış; maymundan gelmek, Adem’den gelmek, enerjiden oluşmak … Ve daha onlarcası… Var olmak, kadın olmaya döner. Zıtlıklardan yola çıkmak ve yaşamdaki Adem’in aksini görmek belkide…

Çirkinlik ve güzelliği, şehveti ve masumiyeti, doğruyu ve yanlışı ve daha bir çok zıtlığı barındırır, beden sınırları içerisinde. Bu bağlamda beden ve ruhla bezenmiş çıplaklık görsel sanatların en gözde yapıtlarının beslendiği kaynakların başında gelir.
Günümüzde farklı ideolojilerin göstergesi haline gelmiş olan yasakların, tehditlerin, egemenliklerin maddeleştiği beden aslında başlarda sadece cinsellikle birlikte anıldığı kısa bir vadeye dayanmaz. Zamanın henüz nümerik sistemlere dökülmediği hatta belki zaman kavramının oluşma ihtimalinin olmadığı, insanın cennetten bir bahçede tek farkının erkek kadın olmak olduğu bir döneme dayanır çıplak bedenin hikayesi.
İnsan çıplaktır ve masumdur. Ona atfedilen yaşam biçimi suçluluğun utancın olmadığı cehaletin verdiği bilinçsiz huzur ve mutluluktur. Ta ki bilginin meyvesini yiyerek bu cehaletten kurtuluncaya kadar. İşte hepimiz için bir başlangıç olan bu an Adem ve Havva’nın örtündüğü, çıplaklıklardan utandıkları andır. O andan itibaren çıplak beden cinsellikle başlayan bir sembolizmin pençesine düşerek, günümüzde siyasal ideolojilerin esiri olmaya kadar köklü bir kavramsal evrim geçirir.
İncir yaprağı ile başlayan örtünme çıplaklığı bir utanç aracı haline getirir. Dini söylevlerin de desteklediği haliyle çıplaklık doğal bir formdur, insan bedeni için. Ancak önceleri fiziksel korunma gereksinimi gibi masumane bir sebeple başlayan örtünme aslında gerçeğin , doğalın ve masumiyetin üstüne atılan bir kumaş parçasıdır. Göz ardı edilme çabası içinde bulunduğumuz doğal formumuz doğumda da ölümde de yanımızdadır.
Çıplaklık ilk olarak doğumun imgesidir. Nefes almaya başladığımız an ve son nefesimizi verdiğimiz an bir nevi yaradılış formumuza geri dönme arzumuzu imgeler. Çoğu zaman katı kurallarla sınırlanmış, yasak olsa da sanatta bir şekilde ifadesini bulmuş olan bu öğe taşıdığı anlamlar açısından her zaman sanatçı için önem taşımıştır ki bunun en meşru nedeni insan bedeninin temsil ettiği unsurların toplumun temelinde yer alması ve sanatçının bu temsil ile kurduğu ilişkinin toplumsal gerçeklere hangi mesafede durduğunu göstermesidir.
Fotoğrafın dilini kullanıyorum ve bu tamlamayı seviyorum. Belki harfleri, fırça ve çekiç darbeleri yok ama bir kurgusu bir sahnesi var kendi dünyasında….Yaşam ve ölümün aynı anda anlatıldığı çift kutuplu fotoğraflarımla post-minimalist bir söylemin çıplaklık ve geleneksel formlarla irdeleyerek, melez bir dışavurumu sunmaya çalışıyorum.

EXISTENCE
Existing is a question which its’ answer can not be found and has created philosophy. This quest contains thousands of different opinions; come from apes, come from Adam, to consist of energy and more… To be exist returns to be a woman, starting from the contrasts in life, and see Adam in opposite way.
Ugliness and beauty, sensuality and innocence, right and wrong, contains a lot more contrast, within the limits of the body. In this context, body and spirit laced with nudity, is main source that the most stunning works of visual arts fed.
Nowadays, different ideologies which has become an indicator, ban, threats, head of sovereignty materialized in the body which is actually referred to sexuality is not based on a short term. The story of the naked body is based of a period yet the time was not casted to the numerical system, perhaps there is no possibility of a time concept, when the only difference in people is to be men and woman in heavens garden.
People are naked and innocent. Attributed way of life to him, where there is no guilt and shame and unconscious peace and happiness which his ignorance gives, until eating fruits of the knowledge free him from this ignorance. This moment which Adam and Eve covered and ashamed of nudity moment is the start for all of us. From that moment naked body has been fall into the clutches of symbolism which began with sexuality. Today its fundamental concept evolved which has been captivated by radical political ideologies.
Starting with fig leaves covering nudity, makes a tool of shame. As the support of the religious discourse nudity is a natural form, for the human body. However veiling, which first has began with physical protection requirement, such an innocent reason, in fact is the piece of fabric which has thrown on innocence and natural. The natural form that we effort to ignored has been with us in birth and death.
Nudity is the first image of the birth. The moment that we first begin to breath and we draw last breath, images our desire for return to kind of a creation form. Most of the time limited by strict rules, even though prohibited, this element has found a way of expression in art where it is always important for the artist in terms of its meaning, the most legitimate reason for this is to represent the elements of the human body which contained in base of the society and this representations’ relation with artist shows the distance of social facts.
I have been used photo language and I love this phrase. Maybe it does not contain letters, brushes and hammer blows but it has a scene and fiction in its own world…. Life and death described together in with my bipolar pictures, I am trying to offer a hybrid expression, examining post minimalist discourse with nudity and traditional forms.