Category: Genel

Sanatta Temsil ve Mimesis

‘Temsil’, bir şeyin başka bir şeyin yerine geçmesi, onu işaret etmesi; birinin başka biri ya da topluluğun adına davranması; bir şeyin bir varlığı belirgin özellikleriyle yansıtması, simgelemesidir.  Başka…

HİÇ/KİM-LİK

Macarca város  sözcüğünden türeyen varoş, bir kentin, şehir merkezinden uzak, genellikle il sınırına yakın dış bölgelerini tanımlarken; bizim kültürümüzde fiziki ve coğrafi tanımların ötesinde ayrı bir ruh ve yaşam biçimine dönüşerek araya bir duvar çeker. Burada…

Fotoğrafta Kadın Gerçeği

Toplumsal ölçütleri içeren bir olgu olan cinsiyet içinde fizyolojik ve genetik özellikleri bulundurur. Kadın ve erkek toplumsal birer varlıktır ve toplum her iki cinse doğumlarından itibaren belirli konumlandırmalar,…

Belleklerden Silinmeyen Fotoğraflar

Fotoğraf bulunuşundan itibaren sanatın içinde ve dışında pek çok etki yaratmıştır. Yeni bir buluş olarak önceleri sihirbazlık, salt teknik ve araçsal işlevi olan bir etkinlik olarak düşünülmüş olan…

BİR/İM/İZ

                  BİR/İM/İZ veya KRAL ÇIPLAK “Emel Karakozak, “BİR/İM/İZ” serisiyle kadın bedeni üzerinden bizleri yeni bir yolculuğa çıkarıyor. İnsanın çoğalarak yalnızlaştığını,…

Varolmak

Felsefeler yaratmış, cevabı bulunamayan bir soru ‘’var olmak’’. Binlerce farklı görüş barındırır bu arayış; maymundan gelmek, Adem’den gelmek, enerjiden oluşmak … Ve daha onlarcası…

Fotoğraf Sanatının Temsili

                  Sanat, belirli bir bakış biçimi ileten, kendi dünyasında varoluşu sorgulamak, sorgularken gizin devamlılığını sağlamak ve yeni sorularla baş başa…